❮❮ Tagasi Kauplemisvõtete juurde

Agressiivne müük

agressiivneAgressiivseks loetakse müügitegevust, mis piirab oluliselt valikuvabadust ja mõjutab tegema ostuotsust, mida Sa tavaolukorras ei teeks. Suurim tõenäosus seda kohata on otsemüügiga tegelevate firmade puhul. Eestis kohtab tolmuimejate, õhupuhastajate, veefiltrite jms koduuksemüüki ning erinevaid tooteesitlusi.

Näited:

 • Telefonimüügi puhul ei taheta lasta kõnet lõpetada.
 • Müügiesitlused: lähed esitlusele ja Sind ei taheta enne ära lasta, kui midagi ostad.
 • Sind survestatakse: kui Sa toodet ei osta, siis müüja sissetulek langeb.
 • Kui Sa toodet ei osta, juhtub midagi (halba).
 • Telefoni teel sõlmitakse leping toote esmakordseks ostuks ja edaspidi hakatakse regulaarselt (iga kuu) kaupa koju saatma, küsides selle eest raha.
 • Esimene toode saadetakse tasuta, kuid selle vastuvõtmisel hakkab tarbija saama lisatooteid, mille eest tuleb juba maksta.

Kuigi esitlused ning telefoni- ja koduuksemüük (ametliku terminina „väljaspool äriruume sõlmitud tehingud”) on tavapärased turundusviisid, on enamik väljaõppinud müügiesindajate võtetest orienteeritud siiski sellele, et Sa teeksid demonstratsiooni lõpus ostuotsuse ilma Sulle sobilikul ajal pakkumisi võrdlemata. Esitlus on sageli väsitavalt pikk, ent annab müüjale võimaluse kummutada kõik tekkivad vastuväited. Kohati pakutakse ka järelmaksuvõimalust ehk plaanimatu ostuga võib kaasneda läbimõtlemata finantskohustus.

Tüüpilise koduuksemüügi näide:

 • Juhuslikule või nn tuttavalt saadud numbrile tehakse kõne, et leppida kokku tooteesitlus (mõnel juhul nimetatakse seda proovikoristuseks, koduse õhu puhtuse mõõtmiseks vms).
 • Sinu koju saabub müügiesindaja, kes pakib toote lahti ja demonstreerib selle kasutamist, käies samas süsteemselt läbi võimalikud vastuväited ja korrates pakutava eeliseid. Alternatiivse informatsiooni puudumisel on Sinu aju valmis korduvalt kuuldud väiteid tõendatuks lugema. Samuti on alati olemas ka hea põhjus, miks esitlust veel mitte lõpetada.
 • Kui oled piisavalt väsinud, jõutakse pakkumiseni. Sageli peab selle tegema „ülemus”, kellele helistatakse, tekitades mulje Sinu poolel olevast müügimehest, kes aitab saada head hinda. Raha puudumisel on sageli olemas ka järelmaksuvõimalus.

Kuigi koduuksemüügi ehk seaduse mõistes väljaspool äriruume sõlmitud lepingu korral on Sul õigus 14 päeva jooksul tehingust taganeda, võib toote tagastamine olla tehtud keeruliseks või kulukaks.

 • Müüja võib olla kaasa võtnud Sinu vana tolmuimeja, et see utiliseerida, ja seda ei saa enam tagasi.
 • Tasuda tuleb kasutatud tarvikute või detailide eest, küsitav summa on võrreldav sama funktsiooni täitva seadme poehinnaga.
 • Müüja võib olla võtnud kaasa pakendid, mistõttu on toote komplektne tagastamine võimatu ja selle eest on müüjal õigus küsida hüvitist.
 • Järelmaksu võttes tekib tihtipeale soov järele mõelda esimesel maksepäeval, mis on koduuksemüügi korral sageli aga palju hiljem kui seadusega ette nähtud 14 päeva.

Kuidas saad Sina ennast kaitsta?

 • Koduuksemüügi ja esitlused on loonud professionaalsed müügispetsialistid. Ära pane oma kindlameelsust proovile ja keeldu viisakalt.
 • Sinu kodu on Su kindlus. Sul on alati õigus paluda müügiesindajal lahkuda.
 • Sul ei ole kohustust osta. Varu alati jahtumisaega ja tutvu enne otsustamist alternatiividega.
 • Tagastamine 14 päeva jooksul on Sinu õigus, seda ei pea häbenema. Toodet vastu võttes jälgi, et saaksid enda kätte ka pakendi, ja uuri järele, millised tarvikute kulud võivad kaasneda tagastusega.

Kauplejale

Tarbijakaitseseaduse § 125 lg 1 kohaselt on kauplemisvõte agressiivne, kui sellega konkreetses olukorras, arvestades kõiki selle asjaolusid, ahistamise, sunni, sealhulgas füüsilise jõu kasutamise, või liigse mõjutamise kaudu oluliselt kahjustatakse või tõenäoliselt kahjustatakse keskmise tarbija valikuvabadust või mõjutatakse tema käitumist kauba või teenuse suhtes ning selle mõjul tarbija teeb või tõenäoliselt teeb tehinguotsuse, mida ta muul juhul ei teeks.

Tarbijakaitseseaduse § 125 lg 2 järgi on eelmises lõikes (lg 1) nimetatud liigne mõjutamine kaupleja tugevama positsiooni ärakasutamine tarbijale surve avaldamiseks viisil, mis oluliselt piirab tarbija võimalust teha teadlik valik. Tarbijale surve avaldamine võib toimuda ka füüsilist jõudu kasutamata või ähvarduseta seda kasutada.

Tarbijakaitseseaduse § 125 lg 4 järgi peetakse järgmisi kauplemisvõtteid peetakse alati agressiivseks ja need on keelatud:

1) mulje loomine, et tarbija ei saa enne lepingu sõlmimist lahkuda;

2) tarbija külastamine tema kodus, eirates tarbija palvet lahkuda või mitte tagasi tulla, välja arvatud lepingulise kohustuse täitmiseks õigusaktidega sätestatud tingimustel ja ulatuses;

3) järjekindlate ja soovimatute pakkumiste tegemine telefoni, faksi, e-posti või muu sidevahendi abil, välja arvatud lepingulise kohustuse täitmiseks õigusaktidega sätestatud tingimustel ja ulatuses.

Jaga kogemusi

„Siin saad teistega oma kogemusi jagada ja neid ebameeldivatest vahejuhtumitest teavitada. Tea, et siin välja toodud juhtumeid ei võta ametid automaatselt menetlusse! Tähelepanu! Kõik siin lehel toodud postitused on selle autori mõtted ning veebikeskkonna haldaja neid ei toimeta. Jätame endale õiguse eemaldada solvavad, rassistlikud, pahatahtlikud ja muudmoodi sobimatud kommentaarid“